Úvod

Z historie obce Příchovice

Záznamy ze šestnáctého století

První písemné zmínky o Příchovicích se nacházejí vzákladní listině rejdické sklárny z roku 1577. V roce 1643 byla obec vypálena Švédy, roku 1690 byla vysvěcena první kaple a hřbitov. V roce 1772 zemřelo v obci 514 lidí na hladomor. Roku 1843 bylo ke školní docházce zapsáno 143 žáků, a roku 1846 byla vysvěcena škola. Kostel sv. Víta byl po přestavbě nově vysvěcen 12. října 1862.

 

Rozkvět obce

Od roku 1856 má obec právo pořádat výroční a dobytčí trhy. V srpnu 1892 byla slavnostně otevřena rozhledna Štěpánka a od roku 1897 jsou Příchovice povýšeny na městys. Na přelomu století nastává největší rozvoj obce, svojí rozlohou zabírá i část dnešní Desné. Při sčítání obyvatelstva ke dni 31.12. 1910 mají Příchovice 3 884 obyvatel.

 

Poválečné změny

Po roce 1945 je velká část domů svými majiteli opuštěna v důsledku odsunu. Některé domy byly dosídleny, ostatní se stávají rekreačními chalupami. V roce 1949 se Potočná (dnešní část Desné) oddělila od Příchovic. V současné době jsou Příchovice součástí obce Kořenov a spolu s Horním Polubným, Rejdicemi a Jizerkou mají necelý tisíc trvale bydlících obyvatel.

 

Historie stavení U Čápa – Příchovice č.p. 1

Podhorské hospodářství

Objekt U Čápa je jedním z nejstarších domů v obci. Zmínka o něm pochází z roku 1654, kdy k č. p. 1 patřilo 9 korců pozemku, 2 krávy a 1 tažné zvíře, vlastníkem byla Barbara Frydrichová. V roce 1711 usedlost vyhořela, ale v roce 1713 už zde hospodařil Georg Jahn. Ještě po roce 1945 tu majitel držel jednu kravku a drobné zvířectva.

 

 

Rekreační areál

V 60.letech 20.století objekt získal n.p. Benzina jako rekreační středisko pro své zaměstnance. Dům byl rozšířen o přístavbu a v 70. letech u něho vznikl malý, 360m dlouhý lyžařský vlek. Ten obsluhovala nejprve obec, později hasiči. Po roce 1989 zde byla v provozu restaurace.  Vlek nefungoval, oddělil se od chaty a v roce 2001 ho od Benziny koupil soukromý majitel. V roce 2003 upravil délku a prodloužil na 576 m. Restaurace byla pronajímána  až do roku 2006.

 

Obnova a rozšíření areálu

V roce 2006 získala celý areál do svého vlastnictví společnost  U Čápa Příchovice s.r.o. Areál byl následně rozsáhle a citlivě zrekonstruován.  Nová přístavba kopíruje historickou část budovy a kapacita ubytování se díky ní zvýšila na 58 lůžek. Interiér, navržený architektem a výtvarníkem Šimonem Cabanem, je zajímavě řešený odkrytím a zvýrazněním původních částí této staré zemědělské usedlosti. Prostornější je i restaurace, která zachovává původní ráz stavení a pojme dnes až 120 návštěvníků. Majitelé areálu dnes přispívají i k životu obce - v roce 2011 se podíleli  na rekonstrukci historické kapličky sv.Gotharda, na obnově aleje na Světlou a podporují místní hasiče, společnost Jizerky pro vás a další spolky. Areál je i častým dějištěm místních společenských a kulturních akcí.

 

Celoroční provoz

V lyžařské sezóně slouží návštěvníkům dva šestisetmetrové vleky a jeden dětský patřící k lyžařské školce. V areálu je i půjčovna a skiservis. Díky nádherné poloze na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš je areál jako stvořen k celoročnímu využití pro turistiku pěší i cyklistickou a jako výchozí bod pro poznávání celého regionu. 

 

Liptákov – kraj Járy Cimrmana

 Jako pocta slavnému rodákovi i jako vítaná turistická atrakce byla roku 2013 vybudována na okraji areálu unikátní turistická rozhledna – Maják Járy Cimrmana. Originální, téměř 24 metrů vysokou dřevostavbu, navrhl architekt Martin Rajniš. U paty rozhledny pak mohou turisté navštívit veřejně přístupnou sbírku - Muzeum Cimrmanovy doby - do jehož pokladnice přispěli jak členové Divadla Járy Cimrmana tak i množství občanů z celého regionu.