Úvod

Z HISTORIE KRAJE

 

Obec Příchovice

Záznamy ze šestnáctého století

První písemné zmínky o Příchovicích se nacházejí vzákladní listině rejdické sklárny z roku 1577. V roce 1643 byla obec vypálena Švédy, roku 1690 byla vysvěcena první kaple a hřbitov. V roce 1772 zemřelo v obci 514 lidí na hladomor. Roku 1843 bylo ke školní docházce zapsáno 143 žáků, a roku 1846 byla vysvěcena škola. Kostel sv. Víta byl po přestavbě nově vysvěcen 12. října 1862.

 

Rozkvět obce

Od roku 1856 má obec právo pořádat výroční a dobytčí trhy. V srpnu 1892 byla slavnostně otevřena rozhledna Štěpánka a od roku 1897 jsou Příchovice povýšeny na městys. Na přelomu století nastává největší rozvoj obce, svojí rozlohou zabírá i část dnešní Desné. Při sčítání obyvatelstva ke dni 31.12. 1910 mají Příchovice 3 884 obyvatel.

 

Poválečné změny

Po roce 1945 je velká část domů svými majiteli opuštěna v důsledku odsunu. Některé domy byly dosídleny, ostatní se stávají rekreačními chalupami. V roce 1949 se Potočná (dnešní část Desné) oddělila od Příchovic. V současné době jsou Příchovice součástí obce Kořenov a spolu s Horním Polubným, Rejdicemi a Jizerkou mají necelý tisíc trvale bydlících obyvatel.