Úvod

Kaple sv. Gotharda

Kaple byla postavena roku 1817 na staré cestě z Českého Šumburku do Příchovic, zasvěcena byla svatému Gothardovi. Tato kaple má za sebou pohnutou historii. Zhruba po sto letech byla téměř zničena. Obnovit a vyzdobit ji později nechal jeden ze zaměstnanců firmy Johana Liebiga na památku své matky. V roce 1952 kapli nadobro zničil blesk. Kaple sv. Gotharda byla obnovena v roce 2011 společností Jizerky pro vás, o.p.s., ve spolupráci s obcí Stara Kamienica, která přispívá k obnově kaple dřevěnou plastikou světce od autora Adama Spolnika. 

Sv. Gothard se narodil roku 960 v Reichersdorfu. Ve třiceti letech složil řádové sliby a stal se z něho benediktinský řeholník, poté se stal převorem a brzy nato i opatem v Niederalteichu (roku 996). Na přání samotného císaře Jindřicha II. byl vysvěcen i na  hildesheimského biskupa. Měl veselou, laskavou povahu a lidé ho milovali. Jeho velkou starostí byla úleva pro chudé. Když roku 1038 zemřel, oplakávali jej všichni bez rozdílu. Byl pohřben v hildesheimském dómu a papež Inocenc jej svatořečil již v roce 1131. Nebyl mučedník, ale patřil do skupiny svatých biskupů vyznavačů, tj. těch, kteří osvědčili křesťanskou víru svým životem. Sv. Gotthard se stal patronem chudých a nemocných. Lidé ho při motlitbách volají na pomoc také k ochraně proti bleskům a krupobití. Současně je i patronem zedníků a kameníků.

Zpět na tipy na výlet