Úvod

Tesařovská kaple

Počátkem 20. století se němečtí evangelíci rozhodli postavit si vlastní modlitebnu a vybrali pro ni místo na vyvýšenině dnešního Tesařova (dříve, Schenkenhahn, česky Šenkhána ) při bývalé císařské Krkonošské silnici. Toto někdejší pojmenování Tesařova vzniklo na počátku 19. století, kdy v těchto místech stála pouze dvě stavení: hospoda a krčma neboli šenk. Přes velké finanční problémy se zdejším evangelíkům podařilo obstarat potřebný finanční obnos a 20. května 1909, v den Nanebevstoupení Páně, byl položen základní kámen k výstavbě kaple. Stavba byla provedena svépomocí, a ještě téhož roku byla za velké slávy a účasti vysvěcena a 20. října 1909 předána do užívání. Projekt osmiboké kaple zhotovil berlínský stavitel a architekt sakrálních staveb Dr. Otto Bartning.

Hřbitov u kaple byl založen v roce 1911, ale další dva roky trvalo, než věřící získali povolení k pohřbívání.

Areál hřbitova s kaplí můžete navštívit celoročně ale samotná kaple není volně přístupná

 

Zajímavostí je, že dle projektu architekta Dr. O.Bartninga byla v letech 1930-1931 postavena v rakouském městě kopie kaple tesařovské, jež slouží místním evangelíkům dodnes. Osmiboká rotunda stojí v Rosenstrasse, Dornbirn.

Zpět na tipy na výlet