U ČÁPA SE STÁLE NĚCO DĚJE, BUĎTE PŘI TOM

Úvod > Akce a novinky > Děkujeme všem dárcům!

Děkujeme všem dárcům!

Děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na rozšíření, údržbu a zároveň i na soustavnou péči příchovickému Lesoparku Na Sluneční.


V roce 2014 bylo vysázeno díky Vám, dárcům, devět nových stromků. Kromě toho se podařilo shromáždit celkovou částku 46 tisíc korun, která je určena na údržbu dřevěných laviček, prolézaček, houpaček, ale i čerstvě vysázených stromků, přístupových cest, sekání přilehlých luk i palouků.
Vážení dárci, díky Vaší podpoře může lesopark nyní samostatně žít, podobně, jako dospělý jedinec. Navíc, pokud se nám podaří obdobnou částku vybrat každoročně, může lesopark nejen žít, ale nadále se i rozšiřovat. Už víme, že v současné době je daleko těžší a složitější sehnat peníze na pokračování a údržbu už postaveného, než na samotný vznik nových podobných projektů.
Svým smysluplným počinem jste přispěli nejen k rozšíření dnes už velmi oblíbeného lesoparku, ale i na jeho údržbu a celoroční péči. Lesopark Na Sluneční byl otevřen nedávno, teprve v roce 2013, přesto se už v kraji stává  pojmem a vyhledávaným cílem. V tomto tichém lesním koutu na kraji Příchovic by už nikdo nehledal bývalou skládku. Mimochodem, prostor zde sloužil také jako střelnice pro asfaltové holuby. Místo houpaček, skluzavek a laviček tu ještě před pár lety rostly kopřivy, náletové dřeviny a šťovíky. Místo palouků tu byl  zapáchající bažinatý prostor. Je pro nás velmi naplňující pomáhat přírodě a kultivovat krajinu a zároveň sledovat spokojené lidi, rodiče, kteří sem vodí své děti a zas a zas se k nám vrací.
Vaše přímá podpora je pro nás signálem, že ani Vám není přírodní prostředí lhostejné. Tato vzájemnost je obohacující. Svým dílem přispíváte k jeho zlepšení, navíc se tak společně stáváme spolutvůrci krajiny, nových příběhů a nové historie kraje, který nám tu byl zanechán, abychom s ním dobře naložili, ne jen ho využívali.
Je nám potěšením, že tak trochu zapomenutý kout na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš ožívá a vyzařuje. Začal vyzařovat uskutečněnými nápady a sny, péčí o krajinu, lidským dílem a životem pospolu.
Jsme vděčni Vám všem, kteří jste přispěli na Lesopark Na Sluneční i Vám, kteří ho máte rádi.

Ještě jednou Vám všem patří náš srdečný a upřímný dík.
Vlastimil Plecháč a Aleš Voverka

Zpět