U ČÁPA SE STÁLE NĚCO DĚJE, BUĎTE PŘI TOM

Úvod > Akce a novinky > Rekonstrukce rozhledny Štěpánky

Rekonstrukce rozhledny Štěpánky

Rozhledna Štěpánka – její oprava 2012/2013           

Je tomu již 120 let, kdy byla v srpnu roku 1892 slavnostně otevřena  nejkrásnější rozhledna Jizerských hor - Štěpánka . V současnosti  je tedy rozhledna již postarší dáma, naším přáním však je omladit ji natolik, aby z povzdálí i blízka zase čněla z vrcholu Hvězda coby  krásná, štíhlá a mladá kráska...
Větší oprava rozhledny proběhla v roce 1956 pod vedením příchovické Osvětové besedy, poté docházelo již jen k nejnutnějším částečným opravám a to zejména díky péči a zájmu místních obyvatel. V roce 1968 si vzali opravu rozhledny na starost členové okrsku Jizerka HS, jmenovitě pánové Petr Jirák a Milan Jodas. Další fáze oprav probíhala v letech 1990 až 1991 pod vedením pana Zd. Fišery z Příchovic. 
Na jaře 2012 jsme započali s její další, tedy druhou rozsáhlejší opravou, která bude rozložena do několika fází:

1) V roce 2012 bylo/bude provedeno:
- vykácení většího množství stromů pro lepší výhled z rozhledny
- vykácení stromů v prostoru Železného kříže
- oprava větší části cesty vedoucí k rozhledně
- výměna 7 kusů dřevěných oken s dubovým rámem do věže rozhledny, přičemž je na každé světové straně vždy jedno okénko otevírací( pro fotografování )
- usazení nových vitráží vyrobených na zakázku do oken věže rozhledny
- vyspárování vyhlídkové věže rozhledny
- v  prostoru  Železného kříže  dojde ještě  k celkové úpravě tohoto místa

2)    Plán oprav na rok 2013:
- dokončení opravy přístupové cesty až k rozhledně
- oplechování a natření kamenné římsy pod vyhlídkovou věží
- vyspárování spodní kamenné části rozhledny
- vybudování přístupového chodníčku u opravené cesty
- oprava dveří vedoucích na ochoz
- dílčí opravy menšího rozsahu – např.: natření zábradlí, drobné opravy na ochoze atd.
 
3)    Instalace osvětlení  rozhledny – stejné jako je tomu u Tesařovského kostelíka
Tyto záměry nám pomáhají uskutečnit patrioti z řad místních občanů, chalupáři, podnikatelé, návštěvníci naší krásné horské obce, a všichni ti, kterým se naše obec zapsala milými vzpomínkami do paměti.
A jsou to zejména sponzoři, bez jejichž pomoci by nebylo v našich  finančních možnostech provést řadu potřebných, leč nákladných oprav. Tímto všem velice děkujeme, neboť Štěpánka si zaslouží zachovat svoji krásu i pro budoucí generace.
Zároveň si dovolujeme požádat Vás o jakýkoliv finanční dar, který poslouží této záslužné věci. Sbírka na opravu Štěpánky stále probíhá.

Děkujeme.

Obec Kořenov, Skiareál U Čápa
 
Sponzorské dary přijímá a Darovací smlouvu předá: 
Obecní úřad Kořenov, Kořenov 480, 468 49                    
p. Vlastimil Plecháč, Příchovice č.p. 1, 468 48, tel.: 606 339 625

 

Zpět